Door politieke besluitvorming heeft de overheid voor 2012 een aantal bezuinigingsmaatregelen ingevoerd met betrekking tot de basisverzekering. Vanaf 1 januari 2012 komen de eerste 20 behandelingen voor verzekerden van 18 jaar of ouder voor oefentherapie en fysiotherapie, bij een chronische indicatie volgens het Besluit Zorgverzekering, ten laste van de aanvullende verzekering of voor eigen betaling als de verzekerde geen aanvullende verzekering heeft of deze niet toereikend is. In 2011 waren het nog de eerste 12 behandelingen die niet uit de basisverzekering werden vergoed.

Bovenstaande geldt alléén voor patiënten met een chronische indicatie, bijvoorbeeld Parkinson of een aangeboren scoliose. Bovenstaande geldt dus niet voor patiënten met bijvoorbeeld nek-, rug- of hoofdklachten. Dit zijn geen chronische indicaties en zullen dus rechtstreeks uit de aanvullende verzekering worden vergoed.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Oefentherapie Cesar wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U betaalt dus géén eigen risico.

zorgverzekeraars