Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) geeft patiënten de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van hun huisarts, een oefentherapeut-Mensendieck in te schakelen. De drempel verdwijnt en daardoor verbetert de toegang tot de zorg aanzienlijk.

Voortaan kan de cliënt/patiënt de kortste weg naar de juiste behandeling nemen en, samen met zijn oefentherapeut-Mensendieck, zo snel mogelijk aan zijn herstel gaan werken.

De cliënt/patiënt die zich (rechtstreeks) heeft aangemeld, zal door de oefentherapeut-Mensendieck eerst zorgvuldig worden gescreend. Deze screening moet aan het licht brengen of de patiënt met zijn klachten bij de oefentherapeut-Mensendieck inderdaad aan het juiste adres is. Deze stap is dus heel belangrijk. Want blijkt er iets anders aan de hand te zijn, bijvoorbeeld een aandoening waarvoor oefentherapie-Mensendieck (nog) niet is geïndiceerd, dan moet dat natuurlijk zo snel mogelijk helder zijn. In zo’n geval krijgt de patiënt het advies om alsnog naar de arts te gaan. In alle andere gevallen volgt stap twee, waarin de oefentherapeut-Mensendieck nader onderzoekt of oefentherapie voor de betreffende patiënt zinvol is. Zodra dat vaststaat, zal de oefentherapeut-Mensendieck met de patiënt concrete afspraken maken over bijvoorbeeld de aard, de start, de duur en het te bereiken doel van de behandeling.

U kunt ook nog steeds met een verwijzing van de huisarts of specialist in de praktijk terecht voor een afspraak.