Specialismen

  1. Stressgerelateerde klachten, ondermeer spanningshoofdpijn, hyperventilatie en andere fysieke klachten waarvoor geen lichamelijke oorzaak werd gevonden.
  2. Oefentherapie bij bekkenklachten rondom de zwangerschap en klachten van de bekkenbodem..
  3. Bedrijfsoefentherapie, dit betreft trainingen voor een gezond houdings-en beweginggedrag tijdens het werk.