Tijdens de behandelingen staat uw verwachting van de therapie centraal. Het is belangrijk dat u aangeeft wat u met de therapie graag wil bereiken. (uw hulpvraag) Dit kan zijn dat u graag uw pijnklachten ziet verminderen, maar bijvoorbeeld ook dat u een bepaalde sport of hobby weer zou kunnen oppakken. Voorafgaand aan de behandelingen wordt een behandeldoel en plan opgesteld, met daarin een verwachtte behandelduur. Dit wordt met u besproken, zodat u zelf deelgenoot wordt gemaakt aan uw therapie. De therapeut zal er altijd naar streven dit doel te behandelen, maar het kan altijd zijn, dat om wat voor reden dan ook, van de behandelduur moet worden afgeweken. Het beste resultaat wordt verkregen indien u zelf actief deelneemt aan het behandelproces.