Een behandeling duurt 30 minuten. Er wordt altijd gestart met een korte evaluatie: hoe staat het met de klacht, hoe is de afgelopen week verlopen? Hierin wordt tevens de gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen en het bespreken van onduidelijkheden.

Tijdens de behandelingen zullen de diverse onderdelen van het behandelplan aan bod komen. De behandelingen zullen in de praktijk plaatsvinden, maar dit kan indien noodzakelijk, ook bij de patiënt thuis. De praktijkruimte is voorzien van voldoende oefenmateriaal. Er zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van spiegels, zodat u zelf kunt meekijken hoe u beweegt en hoe u uzelf kunt corrigeren tijdens het bewegen.

De oefeningen die worden gebruikt tijdens de therapie, krijgt u mee naar huis zodat u er zelf mee aan de slag kunt. Het is voor het herstel belangrijk als de oefeningen minimaal eenmaal daags worden uitgevoerd. U gaat thuis oefenen met houdingen en bewegingen zodat deze vaardigheden worden ingetraind: in het begin zal dit veel moeite kosten, u bent tenslotte uw eigen beweegpatroon gewend, maar op den duur zult u merken dat het bewegen vanzelf makkelijker gaat. Vooral ook omdat dit “nieuwe” bewegen u minder klachten geeft. U krijgt weer controle over uw eigen lichaam.

Werkwijze

De oefentherapeut stelt een op de persoon gericht behandelplan op, dat bestaat uit een zorgvuldige keuze van oefeningen.
Als uitgangspunten voor dit behandelplan gelden:

  • de diagnose van de arts
  • het onderzoek van de oefentherapeut
  • de individuele situatie en mogelijkheden van de patiënt
  • het doel van de therapie gericht op de hulpvraag van de patient.

De patiënt moet zelf actief aan de therapie deelnemen en leren begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden  uitgevoerd, want: een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is het inpassen van het  geleerde  in het dagelijks leven.

Met behulp van de oefentherapeut leert u om bewuster om te gaan met uw lichaam. U zult merken dat u steeds vaker automatisch kiest voor een betere houding en een meer gezonde manier van bewegen. En zo bent u dus uiteindelijk zelf degene die uw klachten kan verhelpen of verminderen.

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek
Soms is het voor de verwijzend arts niet helemaal duidelijk of oefentherapie Cesar een geschikte therapie is voor uw klacht. In dat geval kan de arts u eerst voor een eenmalig consult naar een oefentherapeut Cesar verwijzen. Tijdens zo´n consult doet de oefentherapeut Cesar een onderzoek op basis van de vraag van de arts en rapporteert hem hierover. Dit onderzoek heet officieel het "eenmalig oefentherapeutisch onderzoek" (Consult).

Verwachtingen
Tijdens de behandelingen staat uw verwachting van de therapie centraal. Het is belangrijk dat u aangeeft wat u met de therapie graag wil bereiken. (uw hulpvraag) Dit kan zijn dat u graag uw pijnklachten ziet verminderen, maar bijvoorbeeld ook dat u een bepaalde sport of hobby weer zou kunnen oppakken. Voorafgaand aan de behandelingen wordt een behandeldoel en plan opgesteld, met daarin een verwachtte behandelduur. Dit wordt met u besproken, zodat u zelf deelgenoot wordt gemaakt aan uw therapie. De therapeut zal er altijd naar streven dit doel te behandelen, maar het kan altijd zijn, dat om wat voor reden dan ook, van de behandelduur moet worden afgeweken. Het beste resultaat wordt verkregen indien u zelf actief deelneemt aan het behandelproces.