Na aanmelding zal er allereerst een oriënterend vraaggesprek plaatsvinden, waarin er een duidelijk beeld zal worden gevormd rondom het klachtenbeeld.
In dit vraaggesprek staat ook uw hulpvraag centraal:

  • wat wilt u bereiken met de therapie en wat zijn uw verwachtingen?
  • Wat is de haalbaarheid hiervan en hoe kunt u dit bereiken?

Na dit vraaggesprek volgt een onderzoek, dit is belangrijk om de oorzaak van uw klacht(en) te kunnen achterhalen. Dit onderzoek vindt vrijwel altijd in ondergoed plaats, omdat het voor de Oefentherapeut van belang is het lichaam en diens structuren goed te kunnen zien en onderzoeken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan bestaat de mogelijkheid om badkleding aan te trekken, of een (kort)sportbroekje. Dit kunt u altijd overleggen met de behandelde therapeut.

Na deze intake zal er op basis van de verzamelde onderzoekgegevens een behandeldoel en behandelplan worden opgesteld. U wordt hier als patiënt altijd over geïnformeerd voor aanvang van de behandeling.

In het behandelplan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de patiënt. Het streven ligt bij het creëren van een oefensituatie die dicht bij de werkelijkheid ligt, om het toepassen thuis voor u als patiënt makkelijker te maken.

Het is van belang dat u zelf actief deelneemt aan de therapie, om het herstel zoveel mogelijk te bespoedigen. De patiënt moet zelf leren voelen, hoe en waarom bewegingen het beste op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd. Dit geeft immers het beste, en ook het meest blijvende resultaat!

Tijdens de behandelingen kan er worden overlegd met uw behandelend (huis)arts. Ook na afsluiten van de therapie zal een verslag worden verstuurd naar de (huis)arts.