Voor wie

Oefentherapie is geschikt voor verschillende doelgroepen, zoals senioren, zwangeren, musici/zangers, sporters en bedrijven. Tevens is deze praktijk ook heel geschikt voor kinderoefentherapie, wegens een specialisatie in kinder oefentherapie en sensomotorische integratie therapie.

Oefentherapie Cesar is voor iedereen toegankelijk. U kunt naar de oefentherapeut indien u klachten heeft, maar ook ter preventie van klachten of om tips of houdingsadvies te krijgen.

Fit oud worden is ieders wens. In dat proces kunt u zelf een belangrijke rol spelen, door onder andere verantwoord te blijven bewegen. De uitdrukking 'rust roest' is in dit geval zeer toepasselijk!

Tijdens de zwangerschap ondergaat het lichaam in relatief korte tijd grote veranderingen. De buik groeit, waar een baby in groeit. En hormoonhuishouding van je lichaam verandert. 

Sporters bukken, tillen, springen, rennen, slaan en gooien. Bij intensiever bewegen met een slechte houding of met een slechte techniek leidt dat sneller tot blessures.

Sinds de invoering van de Arbowet is de vraag naar bedrijfsoefentherapeuten Cesar ter deskundige advisering op het terrein van ziekteverzuim en arbeidsreïntegratie sterk toegenomen. Jaarlijks vallen veel arbeidskrachten kort of langdurig uit wegens arbeidsrelevante klachten van het houdings- en bewegingsapparaat.

Inge Verhoeven is gespecialiseerd kinderoefentherapeut en sensomotorisch integratie therapeute. Dit houdt in dat zij problemen rondom de motoriek en motorische achterstanden kan behandelen. Vaak merkt u het als uw kind niet mee kan komen op school, tijdens de gym of bij sportclubjes. Kinderen kunnen hier erg onzeker door worden en het kan faalangst ontwikkelen.